Kansimies- ja konemieskoulutus

Kansimieskoulutus antaa valmiudet itsenäiseen toimintaan meripelastusaluksen miehistössä. Koulutuksen aikana syvennetään harjoittelijakoulutuksessa opittuja taitoja ja perehdytään laajasti meripelastustehtävien hoitamiseen. Kansimiehen on kyettävä suoriutumaan niin kansitöistä, ruorinpidosta, apuveneen käsittelystä kuin pelastustehtävien käytännön toteuttamisesta sekä osittain myös viestiliikenteestä ja navigoinnista.

Konemieskoulutuksen tehtävänä on antaa perustiedot aluksen tekniikkaan ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Konemies huolehtii aluksen moottoreiden valvonnasta sen ollessa kulussa ja osaa suorittaa pikkukorjauksia ja muita kunnossapitotöitä.

 

Lue lisää vapaaehtoisen meripelastajan koulutuksesta
Tulokas- ja harjoittelijakoulutus
Kansimies- ja konemieskoulutus
Päällystökoulutus

 

Tekninen toteutus: W3 Group